Registreret Alternativ Behandler

mayneed har været momsfritaget siden 2013 og opfylder endvidere lovgivning i form af:

§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift

  • Hospitalsbehandling og lægevirksomhed, herunder kiropraktik, fysioterapi og anden egentlig sundhedspleje samt tandlæge- og anden dentalvirksomhed. 
  • Såfremt bestemmelserne vedtaget af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 702 af 25/6 2004 er opfyldt, hvilket de pr. 9.4.2008 er. 

Uddannelseskrav:                                     

SA-medlem: Har en aktiv sundhedsfaglig autorisation Akupunktur uddannelse med min. 250 lektioner med eksamen Førstehjælp 12 lektioner/basis udd. med bevis
 
RAB-medlem (registreret alternativ behandler):

Sundhedsmæssig uddannelse på sammenlagt minimum 660 lektioner ligeligt fordelt imellem teori og praksis, med følgende minimumskrav:

  • Akupunktur uddannelse med min. 250 lektioner med eksamen
  • I alt min. 410 lektioner indeholdende; - Basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens bestemmelse om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser
  • Anatomi og fysiologi 200 lektioner
  • Patologi/farmakologi 100 lektioner
  • Klinikvejledning/klientbehandling
  • Psykologi 50 lektioner
  • Præsentation af andre alternative behandlingsformer "Lov nr. 351 af 19 maj 2004 samt BEK nr. 702 §10 af 25 juni 2004. Gældende BEK. nr. 978 01/10/2012
  • Førstehjælp 12 lektioner/basis udd. med bevis